Jaunums Latvijas autošosejā – nacionālā klase

 1-10 

Vadik, 27. Apr 2005, 23:47

2005.gada 30.aprīlī pl.12.00 Biķernieku kompleksajā sporta bāzē iespējami pirmssezonas treniņbraucieni. Sīkāka informācija pa tālr.8644446 A.Meilands

Vadik, 08. Feb 2005, 21:27

http://www.laf.lv/SOSEJA_TEHNISKIE_NOTEI...AC.KLASES.doc

Vadik, 06. Feb 2005, 17:59APSTIPRINĀTS: SASKAŅOTS:
LAF Šosejas komisijas Padomes pr-js LAF ģenerālsekretārs.

___________ U. Pastnieks ____________ M. Kalniņš
________________________ ______________________2005. gada X Sports Kauss autošosejā
NOLIKUMS


1. Vispārīgie noteikumi
2. Sacensību rīkošana, tiesāšana
3. Sacensību norises vieta un laiks
4. Sacensību dalībnieki
5. Sacensību automašīnas, braucēju ekipējums
6. Sacensību norise:
6.1. Dokumentu pārbaude;
6.2. Tehniskā pārbaude;
6.3. Brīvie treniņi;
6.4. Kvalifikācijas braucieni;
6.5. Braucienu norise, starta kārtība, pāragrs starts, finišs;
6.6. Slēgtais parks
7. Kausa kopvērtējums


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis nolikums saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta kodeksu nosaka 2005. gada X Sports Kausa autošosejā (turpmāk tekstā – Kauss) sacensību rīkošanas, norises un tiesāšanas kārtību, kā arī prasības sacensību dalībniekiem un noteikumus Kausa kopvērtējumam.
1.2. Par šajā nolikumā neatspoguļotiem jautājumiem lēmumu pieņem:
1) sacensību galvenais tiesnesis (komisāri), ja lēmums tiek pieņemts Kausa posma norises laikā;
2) Šosejas komisijas padome, ja lēmums tiek pieņemts citā laikā.
1.3. Nolikuma pielikumos tiek paziņota sacensību dienaskārtība, sacensību distance, dalības maksa sacensību dalībniekiem un oficiālās sacensību personas.

2. Sacensību rīkošana, tiesāšana

2.1. Sacensības, saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta kodeksu, šī Nolikuma ietvaros rīko attiecīgā Kausa posma rīkotājs, sadarbībā ar LAF Šosejas komisijas padomi.
2.2. Sacensības tiesā LAF Šosejas komisijas padomes apstiprināta tiesnešu kolēģija saskaņā ar LAF Nacionāla Sporta kodeksu, FIA Sporta Kodeksu, šī Nolikuma un tā pielikumu prasībām.

3. Sacensību norises vieta un laiks

3.1. Kauss notiek LAF Šosejas komisijas padomes atzītās trasēs, saskaņā ar LAF Šosejas komisijas Padomes apstiprināto sacensību kalendāru 2005. gadam:

7. maijs Rīga
14. maijs Rīga
2. jūlijs Rīga
6. augusts Rīga
27. augusts Rīga

4. Sacensību dalībnieki

4.1. Sacensībās atļauts piedalīties braucējiem ar FIA NEZ ASN izsniegtām šosejas licencēm 2005. gadam.
4.2. Sacensībās atļauts piedalīties braucējiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.
4.3. Atkāpes var tikt pieņemtas ar LAF Šosejas komisijas Padomes lēmumu.

5. Sacensību automašīnas, braucēju ekipējums

5.1. Sacensībās atļauts piedalīties ar LAF Šosejas komisijas Padomes apstiprinātiem Nacionālās klases tehniskajiem noteikumiem atbilstošām automašīnām.

5.2. Sacensībās aizliegta sporta riepu lietošana. Jebkurā gadījumā par riepu atbilstību noteikumiem lemj sacensību tehniskā komisija.
5.3. Starta numurus nosaka sacensību rīkotājs.
5.4. Braucējam drošības nodrošināšanai sacensību laikā jāizmanto drošības ekipējums atbilstoši LAF Tehniskās komisijas apstiprinātiem noteikumiem.

6. Sacensību norise

6.1. Dokumentu pārbaude
6.1.1. Sacensību dalībnieku dokumentu pārbaude notiek saskaņā ar katra posma dienaskārtību sacensību sekretariātā.
6.1.2. Sacensību braucējam, dalībniekam vai komandas pārstāvim dokumentu pārbaudes laikā sacensību sekretāram jāiesniedz:
1) sportista licence;
2) pieteicēja licence;
3) jāiemaksā sacensību dalības maksa;
4) jāinformē sacensību sekretariāts par savu oficiālo pārstāvi.

6.2. Tehniskā pārbaude

6.2.1. Sacensību automašīnu tehniskā pārbaude notiek saskaņā ar katra posma dienaskārtību rīkotāja norādītā vietā. Sacensību dalībniekam, kura automašīnai nav veikta tehniskā pārbaude, aizliegts startēt sacensībās.
6.2.2. Sacensību rīkotājam jānodrošina sacensību automašīnu svēršanas aprīkojums un atbilstoša darba vieta, pasargāta no klimatisko apstākļu iedarbības.
6.2.3. Sacensību automašīnu papildus tehniskā pārbaude ar galvenā tiesneša (komisāru) lēmumu var notikt jebkurā sacensību brīdī.
6.2.4. Sacensību dalībniekam automašīnas tehniskās pārbaudes laikā jāuzrāda sacensību dalībnieka kartiņa un Latvijas Automobiļu federācijas izsniegta, derīga automašīnas tehniskā pase un sportista drošības ekipējums.

6.3. Brīvie treniņi

6.3.1. Brīvie treniņi braucējiem dod iespēju iepazīties ar sacensību trasi. Piedalīšanās brīvajos treniņos braucējam ir obligāta.

6.4. Kvalifikācijas braucieni

6.4.1. Kausa sacensībām kvalifikācijas braucieni netiek paredzēti.
6.4.2. Pirmā brauciena starta vietas tiek izlozētas.
6.4.3. Otrā brauciena starta vietas tiek noteiktas apgrieztā secībā pirmā brauciena finišam.
6.4.4. Ja braucējs pēc pirmā brauciena Kausa posmā vairs nevar startēt, par to jāinformē galvenais tiesnesis.

6.5. Braucienu norise, starta kārtība, pāragrs starts, finišs
.
6.5.1. Katrs sacensību posms sastāv no diviem ieskaites braucieniem katrai klasei. Starta vietu skaits – saskaņā ar trases licenci.
6.5.2. Starta signālu braucienos dod ar elektronisko starta iekārtu vai ar zaļu karogu sacensību galvenais tiesnesis vai starta tiesnesis. Gatavība startam un starta signāla veids tiek precizēts dalībnieku sapulcē.
6.5.3. Pāragrais starts ir automašīnas kustības uzsākšana no starta pozīcijas pirms starta signāla. Pāragro startu nosaka sacensību galvenais tiesnesis vai viņa pilnvarota persona – fakta tiesnesis, vai elektroniskā starta iekārta.
6.5.4. Finiša signālu dod finiša tiesnesis ar finiša karogu. Pēc brauciena līdera finiša finišē arī pārējie brauciena braucēji, neatkarīgi no to veiktā distances daudzuma.


6.6. Slēgtais parks

6.6.1. Pēc sacensību braucienu finiša visiem braucienu dalībniekiem jānovieto automašīnas slēgtajā parkā.
6.6.2. Ja automašīna braucēja vainas dēļ netiek tūlīt pēc brauciena novietota slēgtajā parkā – braucēja rezultāts tiek anulēts. Automašīnas drīkst izņemt no slēgtā parka tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
6.6.3. Slēgtajā parkā drīkst atrasties tikai tehniskās komisijas locekļi un tehniskās komisijas priekšsēdētāja uzaicināti sacensību dalībnieki.

7. Kausa kopvērtējums

7.1. Sacensību posms tiek ieskaitīts kopvērtējumā, ja ir startējuši ne mazāk kā 6 braucēji.
7.2. Par izcīnīto vietu braucienā tiek piešķirti sekojoši punkti:

1.vieta – 25 punkti 7.vieta – 8 punkti
2.vieta – 20 punkti 8.vieta – 6 punkti
3.vieta – 16 punkti 9.vieta – 4 punkti
4.vieta - 14 punkti 10.vieta - 3 punkti
5.vieta - 12 punkti 11.vieta - 2 punkti
6.vieta - 10 punkti 12.vieta - 1 punkts

7.3. Kausa individuālajā vērtējumā tiek summēti visu Kausa kopvērtējumā notikušo posmu rezultāti.
7.4. Uzvarētājs posmā tiek noteikts pēc abos braucienos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā priekšroka tiek dota pēdējā brauciena savstarpēji labākajam rezultātam. Ja punktu summa vienāda sērijas kopvērtējumā, uzvarētājs tiek noteikts pēc savstarpēji lielākās uzvaru summas, tālāk pēc sekojošam vietām.
7.5. A/m ražotāju komandu ieskaite ir kopēja. Vērtēti tiek visi rezultāti, ja sezonas laikā sacensībās startējušas ne mazāk kā 3 konkrētā ražotāja automašīnas. Vienādas punktu summas gadījumā, priekšroka tiek dota komandai, kuras braucēji ir sasnieguši augstāko individuālo rezultātu, bet kopvērtējumā lielāko augstāko individuālo rezultātu summu, tālāk pēc sekojošām vietām. Vienāda kopvērtējuma rezultāta gadījumā komandas tiek apbalvotas līdzvērtīgi.
7.6. Kausa individuālajā kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji.
7.7. Ražotāju komandu kopvērtējumā apbalvo pirmās vietas ieguvēju.


Vadik, 06. Feb 2005, 17:58

http://www.laf.lv/SOSEJA_KAUSS_XSPORTS.doc

Speed3, 05. Feb 2005, 08:25

Fredi sen bijalaiks

951_928, 31. Jan 2005, 13:57

Shitais ir interesanti. Pērku BMW.

Vadik, 28. Jan 2005, 03:07

tas ir cita pesnja

jims, 27. Jan 2005, 19:58

bet vai buus klase kur ar ielas auto varees piedaliities???

viesis, 27. Jan 2005, 16:45

jaa

noisex, 27. Jan 2005, 16:44

Nu paga, shitaa tak nav taa klase, par kuru bija runa ieprieksh, vai ne taa? imho tad bus vel 1a klase: kaut kada OPEN KLASE, kur vares ar ielas auto braukt....tipo par ko bija diskusija ieprieksh.

 1-10 

Tikai reģistrēti lietotāji drīkst pievienot komentārus


Reģistrēties

www.Rezervesdalas24.lv

www.siguldaadventures.com

www.bungee.lv